Onstaansgeschiedenis van Mandora, ecowijk in Houten
Van droom naar werkelijkheid

In 2009 ontstond vanuit Transition Town Houten het idee om ecologische woonwijken te realiseren in Houten.

Onder de werknaam Ecowijk Houten boog een groep initiatiefnemers zich over het bouwen van ecowijken op diverse locaties in Houten. Na oriënterende bijeenkomsten bleek dat er vooral belangstelling was voor één locatie, namelijk Leebrug II in de wijk Het Hout.

In 2016 ontstond daar ecowijk Mandora.

Transition Town Houten tekst moodboard Mandora

De mensen

informate markt ecowijk Houten

Bij het realiseren van Mandora werd er heel veel overlegd, kennis verworven en er werden gezamenlijke plannen opgesteld.
Het idee van een ecowijk sprak veel mensen aan, maar toch was het een enorme klus om voldoende leden te verzamelen die zowel tijd als geld konden investeren.
Informatieavonden, flyers op uiteenlopende adressen in de regio rond Houten, en presentaties op activiteiten en markten hielpen om de wijk te bemensen.

Vanwege het vele werk zaten alle leden van Vereniging Ecowijk Houten in een of meer werkgroepen, zoals DeMaWaG (duurzame energie, materialen, water en groen), Communicatie, Architecten-selectie, Planeconomie.

Langzaamaan kreeg de wijk Mandora meer en meer vorm, dankzij alle inspanningen van de verenigingsleden en de inzet van alle partners en adviseurs.

informate markt ecowijk Houten

Overheden en andere betrokken partijen

gemeente houten

De gemeente stond positief tegenover de ecowijk, maar de initiatiefnemers moesten zich wel bewijzen als serieuze projectontwikkelaars. Na diverse haalbaarheidsonderzoeken en het opstellen van een visie- en ambitieplan kon een stedenbouwkundig plan gemaakt worden. Ook de provincie hielp de ecowijk op weg door een startsubsidie te verstrekken waarmee procesbegeleiding ingehuurd kon worden.

De initiatiefnemers trokken een procesbegeleider aan en gedurende het traject werden er af en toe ook experts ingeschakeld voor het meedenken over beslissingen rond de energiehuishouding, het materiaalgebruik, juridische documentatie enz.

De architect

architect

De aannemer

aannemer

De vereniging kwam in 2012 echt op stoom. Architectenbureau Orio Architecten werd geselecteerd om de wijk te ontwerpen. De bouwer die de vereniging ook door het voorbereidingstraject heeft geloodst, is Van Bekkum uit Amersfoort.
Daarnaast zijn er allerlei andere experts ingehuurd voor advies over bijvoorbeeld installatie-keuzes.

De eerste ontwerpen voor de huizen werden in 2013 getekend. De verenigingsleden hebben weloverwogen keuzes gemaakt in bouwstijl en materiaalgebruik om zo, ondanks alle verschillende huizen en woonwensen, toch eenheid in de wijk te creëren.
Ook kwam er een eerste ontwerp voor de mandelige (gemeenschappelijke) tuin.

De bouw
van ecowijk Mandora in Houten

In 2015 startte de bouw van de ecowijk. Het bouwterrein werd eerst voorbereid, maar het begon gevoelsmatig pas echt met het boren van de pijpen voor de warmtepompen.
Er is gekozen voor een gesloten verwarmingssysteem waarbij geen grondwater heen en weer gepompt wordt, maar de grondtemperatuur gebruikt wordt als warmte- en koude-opslag.

Meteen na de bouwvak kon eindelijk met het heien gestart worden; door de aantrekkende economie en het feit dat er daardoor weer meer gebouwd werd, duurde het een tijd voordat de heipalen geleverd werden. Na het heien kon de bouw dan echt full speed doorgaan.

In het voorjaar van 2016 vorderde de bouw van de huizen gestaag; de eerste muren, daken, ramen, en deuren waren snel zichtbaar. De wijk kreeg steeds meer vorm. Diverse bouwbezoek-dagen volgden zodat de leden goed in de gaten konden houden of alles volgens plan gebouwd werd.

De bouw van Mandora
De bouw van Mandora
De bouw van Mandora
De bouw van Mandora

Feiten en cijfers

Kavel
Totale oppervlakte: 1.1 Hectare
6000 m2 prive kavels – ong. 30% bebouwd
4000 m2 mandelige grond (gedeelde tuin)