Privacyverklaring website ecowijk Mandora
Laatste update: 29 januari 2020

Wie ontvangen de persoonsgegevens, die men ons verstrekt via de website ecowijkmandora.nl?

De leden van de ecowijk Mandora in Houten. Onze enige bedoeling met het verzamelen van de gegevens is om later contact op te kunnen nemen met de bezoekers van de website.

In dit document geven wij informatie over hoe wij omgaan met de persoonlijke gegevens die we via onze website van belangstellenden ontvangen.

Er wordt geen gebruik gemaakt van cookies, er vindt geen dataopslag plaats, anders dan namen en mailadressen van mensen die zich opgeven voor een rondleiding. De gegevens zullen niet worden doorgegeven aan derden en worden na de rondleiding verwijderd.

De werkgroep communicatie van Ecowijk Mandora respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die men ons verschaft, vertrouwelijk wordt behandeld. De inbox wordt beheerd door één lid van de werkgroep communicatie. Ons enige doel van het verzamelen van de gegevens is de aanmelding voor een rondleiding te bevestigen en het bezoek aan onze wijk te organiseren.

Ecowijk Mandora
Ecowijk Mandora

Beveiliging van persoonsgegevens:

Ecowijk Mandora neemt de bescherming van de persoonsgegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:

U heeft ten allen tijde het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar ecowijkhouten@gmail.com De beheerder zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Klachten:

Indien iemand van mening is dat wij niet goed omspringen met zijn/haar persoonlijke gegevens, dan vragen we uitdrukkelijk om contact met ons op te nemen. Wanneer diegene vervolgens alsnog niet tevreden is, dan kan hij/zij een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

ecowijk Mandora

Contact

Heb je vragen, opmerkingen en/of leuke ideeën?


Mail ze naar: ecowijkhouten@gmail.com

Postadres:
Vereniging Ecowijk Houten
Robiniahout 8
3991 MA Houten

Zoek je contact met andere ecowijken?

Er komen steeds meer initiatieven bij.
Interesse? Bij de Omslag vind je veel informatie.

Routebeschrijving en parkeermogelijkheden

🚲 Fiets
Fiets naar de wijk Het Hout, vlakbij winkelcentrum Castellum. Onze wijk ligt aan de straat Het Hout.
Naast de bergingen op de parkeerplaats is ook een fietsenstalling.

🚆 Trein
Reis naar NS station Houten Castellum. Dan is het een kleine 10 minuten lopen in westelijke richting.
Uit het station (via de trap) rechtsaf (richting het winkelcentrum). Dan net voorbij het winkelplein rechtsaf, onder poort en over bruggetje linksaf, langs fietspad lopen tot aan de groene Vijfwal (= groene wal die onderbroken wordt door fietspad), linksaf (dus vóór de Vijfwal) en dan de eerste rechts, links het terrein van Mandora op.

🚙 Auto
A27 afslag Houten, via de rondweg afslag Antonius poli, Het Hout nemen. Dan rechts aanhouden richting Het Hout (ter hoogte van medisch centrum ‘Leebrug’). Na ruim honderd meter zie je straatnaamborden met Robiniahout en Het Hout. Daar is de ingang (houten landhek). Vlak vóór de Vijfwal (= groene wal rechts en links voor je) kun je parkeren, op het Merantihout.