Natuurrijke berm met kruiden en bloemen en hoge grassen. Een feest voor de bijen en andere insecten.

Adoptielandjes Mandora

Aan de noord-oostzijde van Ecowijk Mandora hebben we 750 m2 geadopteerd van de gemeente via Ons Buiten. We hebben met de gemeente afgesproken om dit als kruidenrijk grasland te beheren. Dat houdt in dat we jaarlijks ongeveer twee keer maaien en afvoeren, zodat er voldoende kruiden bewaard blijven. Dat heet verschralen, want met het maaien en afvoeren voeren we voedingsstoffen af, waardoor de bodem minder rijk wordt. Op een rijke bodem concurreren grassen, distels en brandnetels namelijk veel te goed en komt er van kruiden met bloemen niets terecht.

Klaas Hemke
Dit groenvoer artikel werd geschreven in Maart 2022, door Klaas Hemke, bewoner van Mandora.
Natuurrijke berm met kruiden en bloemen en hoge grassen. Een feest voor de bijen en andere insecten.

Omdat we op kleigrond wonen, zullen we geen voedselarme bodem bereiken, en dus niet verder komen dan tot een matig voedselrijke bodem. Daar kunnen dan wel soorten groeien als:

  • Wilde Margriet
  • Knoopkruid
  • Boerenwormkruid
  • diverse Wikke-soorten
  • Veldlathyrus
  • Duizendblad
  • Kaardebol

Ook blijven er grassen tussen groeien. En dat hoort ook in de natuur. Veel insecten hebben bloemen en nectar nodig voor hun overleven en voortplanting. Ook veel vlindersoorten en insecten hebben gras nodig om hun eitjes te leggen of rupsen te worden en te verpoppen. Sprinkhanen bijvoorbeeld houd je alleen maar in je terrein als er hoger gras (en graspollen) zijn in de winter waar ze in kunnen overwinteren. En heel veel kevers trekken zich jaarrond terug in overblijvende en uitgroeiende graspollen. We hebben ook dode boomstammen in het gebiedje neergelegd - daar vind je ook vaak kevers.

Zo hebben we een leuk ecosysteempje erbij net buiten de ecowijk. Samen met de beplanting van struiken en bomen ernaast is het een divers biotoop voor insecten, vogels en kleine zoogdieren, zoals egels en muizen. De vogels en andere dieren die in het struikgewas leven, halen weer voedsel uit het kruidenrijke grasland. En in de winter zijn de zaden ook voedsel voor hen.

Overblijvende stengels en graspollen in de winter
In de winter vormen de overblijvende stengels en graspollen een veilige plek voor veel insecten.

Natuurrijke berm met kruiden en bloemen en hoge grassen. Een feest voor de bijen en andere insecten.

We beheren de strook door zogenaamd sinusmaaien; dat is een ecologische maaimethode, waarbij meanderend wordt gemaaid zodat een deel van het gras blijft staan. Door in slingerende paden en in fases te maaien wordt een graslandje gecreëerd met veel variatie. Daarmee laten we altijd zo"n 15% van de vegetatie staan voor de dieren. Alle beschikbare nectar in één keer wegmaaien is geen goed idee en "s winters alle stengels, pollen en zaden afmaaien ook niet. Waar iets is, kan iets erin, erop of ervan leven. We maaien dan met de zeis en in mooie bochtige lijnen, zoals een sinusgolf.

Het meest maaien we met de zeis maar soms ook met de bosmaaier
Het meest maaien we met de zeis maar soms ook met de bosmaaier.

Groenvoer: duurzaamheid in je dagelijkse leven

Hier lees je hoe in Mandora wordt omgegaan met duurzaamheid op diverse niveaus; sociaal, ecologisch, technisch, financieel.
Wellicht vind je hier wat inspiratie.

In Mandora wonen mensen die meer delen dan alleen een straatnaam. Samen bouwden we een ecologische woonwijk die een goed thuis biedt, niet alleen voor mensen maar voor alle fauna en flora.
De grote gedeelde binnentuin met veelal inheemse planten heeft een grote aantrekkingskracht voor allerlei insecten, vogeltjes, egels enz.

Maar er gebeurt meer in Mandora: We delen gereedschap in een gezamenlijke werkschuur. Er wordt voor je gekookt als je het zelf even niet kunt. Samen denken we na over hoe we ons energie- en watergebruik kunnen verlagen. etc.
Over sommige van deze activiteiten uit Mandora kun je hier lezen: Groenvoer

Bonte specht in tortels in Mandora
Vogels in Mandora
April 2024 - door Aram & Mirjam

Een aantal bewoners doet al jaren mee met de nationale tuinvogel telling. Ook doen we ons best om een zo groot mogelijke biodiversiteit te stimuleren in onze gedeelde tuin. Hoe werkt dat? Wat doen we? Welke vogels zien we in de tuin? Lees verder...

Bloemenweides langs ecowijk Mandora, gemeente groen in zelfbeheer
Eetbaar onkruid
Nov 2022 - door Mirjam

Veel gewassen die wij doorgaans als onkruid zien, hebben een waardevolle betekenis, voor insecten, als medicijn of zelfs als voedsel. En aangezien iedereen in eigen tuin of omgeving wel ‘onkruid’ tegenkomt, kunnen we die onkruiden respectvoller tegemoet treden dan we soms doen. Of zoals ook wel gesteld wordt: onkruid bestaat niet!
Lees verder...

Bloemenweides langs ecowijk Mandora, gemeente groen in zelfbeheer
Adoptielandjes
Mrt 2022 - door Klaas Hemke

Aan de noord-oostzijde van Ecowijk Mandora hebben we 750 m2 geadopteerd van de gemeente via Ons Buiten. We hebben met de gemeente afgesproken om dit als kruidenrijk grasland te beheren.
Lees verder...

Woning met balansventilatie in ecowijk Mandora
WTW Balansventilatie
Jun 2021 - door Mirjam

Bij goed geïsoleerde en (vrijwel) kierdichte huizen is ventilatie een heel belangrijk aandachtspunt. Een goed geïsoleerde en dichte woning is namelijk ingepakt in een soort dikke deken waar warmte noch lucht gemakkelijk doorheen kunnen. Daardoor zou je - als je daar geen tegenmaatregelen voor neemt - problemen kunnen krijgen met vocht en bedompte, muffe lucht.
Lees verder...

Regenwatergebruik voor toiletten en wasmachine en de buitenkraan in ecowijk Mandora
Gebruik van regenwater in huis
Feb 2021 - door Mirjam

Sinds kort hebben 14 huishoudens in de ecowijk een regenwater systeem waarbij een zak met een capaciteit van 4,5 m3 in de kruipruimte is gelegd waarop de waterleidingen naar de toiletten, de wasmachine en de buitenkraan zijn aangesloten.
Lees verder...

Werken en praten tijdens een tuinwerkdag in ecowijk Mandora
Tuinwerkdag
Sep 2020 - door Erik

Bewoners van de Ecowijk Mandora bezitten naast een privétuin ook een aandeel in de gemeenschappelijk mandelige tuin. Al in een vroeg stadium van het project is er besloten om de tuin ecologisch in te richten en te beheren.
Lees verder...

Tomaten in de kas bij het buurthuis in ecowijk Mandora
Groen(te) in de kas
Mei 2020 - door Elisa

De kas van het buurthuis wordt volop gebruikt. Niet alleen om mensen te warmen, maar ook waarvoor een kas uitermate geschikt is: Planten!
Lees verder...

Voorbeeld Energie monitoring in ecowijk Mandora
Energie monitoring
Jan 2020 - door Wijnand

De werkgroep Monitoring in ecowijk Mandora richt zich op het in kaart brengen van het energieverbruik in de ecowijk en daarmee op het verminderen van het energieverbruik en het verhogen van het aandeel duurzame energie.
Lees verder...

De Houthakker, het wijkkrantje uit Mandora
Burencontact
Nov 2019 - door Jacqueline

De Houthakker: Mandora kent ook een digitaal "huis-aan-huis-blad" dat iedere twee weken verschijnt.
Het forum: Een laagdrempelige vorm voor praktische burenulp.
Lees verder...

Marktconforme woningwaarde in Mandora
Marktconforme woningwaarde
Apr 2019 - door Jacqueline

Ons doel: woningen bouwen die èn duurzaam èn comfortabel zijn, maar die ook betaalbaar zijn en passen binnen de Houtense woningmarkt. Lees verder...

Ons buurthuis in Mandora
Ons buurthuis
Jan 2019 - door Inge

Een gemeenschappelijke ruimte, groot genoeg voor overleg met bewoners over onderhoud of begrotingen, maar ook gezellig genoeg om samen voetbal te kijken. Lees verder...

De vijver in Mandora in mei 2018
Regenwateropvang
Okt 2018 - door Aram

Hoe werkt dat zelf opvangen van regenwater, ook die ene stortbui van eens in de 50 jaar? Lees verder...

zomer

Contact

Heb je vragen, opmerkingen en/of leuke ideeën?


Mail ze naar: ecowijkhouten@gmail.com

Postadres:
Vereniging Ecowijk Houten
Robiniahout 8
3991 MA Houten

Zoek je contact met andere ecowijken?

Er komen steeds meer initiatieven bij.
Interesse? Bij de Omslag vind je veel informatie.

Routebeschrijving en parkeermogelijkheden

🚲 Fiets
Fiets naar de wijk Het Hout, vlakbij winkelcentrum Castellum. Onze wijk ligt aan de straat Het Hout.
Naast de bergingen op de parkeerplaats is ook een fietsenstalling.

🚆 Trein
Reis naar NS station Houten Castellum. Dan is het een kleine 10 minuten lopen in westelijke richting.
Uit het station (via de trap) rechtsaf (richting het winkelcentrum). Dan net voorbij het winkelplein rechtsaf, onder poort en over bruggetje linksaf, langs fietspad lopen tot aan de groene Vijfwal (= groene wal die onderbroken wordt door fietspad), linksaf (dus vóór de Vijfwal) en dan de eerste rechts, links het terrein van Mandora op.

🚙 Auto
A27 afslag Houten, via de rondweg afslag Antonius poli, Het Hout nemen. Dan rechts aanhouden richting Het Hout (ter hoogte van medisch centrum ‘Leebrug’). Na ruim honderd meter zie je straatnaamborden met Robiniahout en Het Hout. Daar is de ingang (houten landhek). Vlak vóór de Vijfwal (= groene wal rechts en links voor je) kun je parkeren, op het Merantihout.