Onze gedeelde PMD rolcontainers op de containeropstelplaats bij Mandora september 2018, twee rol containers ipv 38 klikos!

Klikominderen

Ook in een ecowijk ontstaat afval, want iedereen produceert vroeg of laat, veel of weinig afval. Met 36 huishoudens en daarmee een kleine honderd mensen op een hectare zou dat afval best veel kunnen worden.

Heel veel klikos, dat kan ook anders

Hoe gaan we dat op een goede, werkbare manier beperken? De gemeente Houten stimuleert afval scheiden en verschaft daarom ieder huishouden in de stad vier (!) kliko’s. Eén kliko voor GFT, één voor plastic en blik (PMD), één voor papier en één voor restafval.

Een snel sommetje leert dat er in Mandora dan 144 kliko’s zouden komen. Daar wordt de ecowijk bepaald niet mooier van en de aankomende bewoners niet blij!

mirjam
heleen
Dit groenvoer artikel werd geschreven in mei 2018, door Mirjam en Heleen, bewoners van Mandora.
Gedeelde afvalklikos in Mandora
Feestelijke ingebruikname van de gedeelde rolcontainer voor PMD afval in Mandora Feestelijke ingebruikname van de gedeelde rolcontainer voor PMD afval in Mandora - foto door Bert

Vandaar dat tijdens de bouw al geïnventariseerd is wat iedereen doorgaans aan soorten afval produceert per week. Uit die inventarisatie blijkt dat lang niet alle kliko’s per se nodig zijn. Zo ontstaat het project ‘Klikominderen’. Bewoners gaan eerst met buren in overleg welke kliko’s makkelijk gedeeld kunnen worden om zo een substantieel aantal kliko’s de deur te kunnen wijzen. Sommige bewoners verwerken het eigen groenafval in een ‘verstopte’ composter of een ouderwets degelijke composthoop in de eigen achtertuin, hetgeen ook veel groene kliko’s overbodig maakt.


Een tweede stap in het Klikominderen is de optie om de kliko’s te vervangen door grote verzamelcontainers. Dit lijkt het handigst uit te voeren voor restafval en PMD. Aan de noord- en aan de zuidkant worden twee containers geplaatst voor deze twee afvalstromen. De gemeente leegt het PMD afval iedere twee weken en het restafval iedere vier weken.

De huidige stand van zaken is dat er totaal nog 38 kliko’s in de wijk staan; dat de PMD containers echt vol zitten aan het eind van de tweeweekse termijn en dat de containers voor restafval redelijk gevuld zijn na een maand. Het proces maakt de bewoners inzichtelijk waar de knelpunten zitten en voedt daarmee de uitdaging om het afval nog verder te minderen.

Onze gedeelde PMD rolcontainers op de containeropstelplaats bij Mandora september 2018, twee rol containers ipv 38 klikos! Onze gedeelde PMD rolcontainers op de containeropstelplaats bij Mandora september 2018, twee rol containers ipv 38 klikos! - foto door Mirjam

Groenvoer: duurzaamheid in je dagelijkse leven

Hier lees je hoe in Mandora wordt omgegaan met duurzaamheid op diverse niveaus; sociaal, ecologisch, technisch, financieel.
Wellicht vind je hier wat inspiratie.

In Mandora wonen mensen die meer delen dan alleen een straatnaam. Samen bouwden we een ecologische woonwijk die een goed thuis biedt, niet alleen voor mensen maar voor alle fauna en flora.
De grote gedeelde binnentuin met veelal inheemse planten heeft een grote aantrekkingskracht voor allerlei insecten, vogeltjes, egels enz.

Maar er gebeurt meer in Mandora: We delen gereedschap in een gezamenlijke werkschuur. Er wordt voor je gekookt als je het zelf even niet kunt. Samen denken we na over hoe we ons energie- en watergebruik kunnen verlagen. etc.
Over sommige van deze activiteiten uit Mandora kun je hier lezen: Groenvoer

Marktconforme woningwaarde in Mandora
Marktconforme woningwaarde
Apr 2019 - door Jacqueline

Ons doel: woningen bouwen die èn duurzaam èn comfortabel zijn, maar die ook betaalbaar zijn en passen binnen de Houtense woningmarkt. Lees verder...

Ons buurthuis in Mandora
Ons buurthuis
Jan 2019 - door Inge

Een gemeenschappelijke ruimte, groot genoeg voor overleg met bewoners over onderhoud of begrotingen, maar ook gezellig genoeg om samen voetbal te kijken. Lees verder...

De vijver in Mandora in mei 2018
Regenwateropvang
Okt 2018 - door Aram

Hoe werkt dat zelf opvangen van regenwater, ook die ene stortbui van eens in de 50 jaar? Lees verder...

herfst